Om högskolemomentet

 

Om högskolemomentet (Introduktion till projektledning)

Integrerat i folkhögskolekursen finns en högskolekurs, med titeln ”Introduktion till projektledning”. Motivet till att ha med denna inom ramen för kursen i samhällsentreprenörskap är att många sådana aktiviteter bedrivs och finansieras i projektform. Högskolemomentet kommer att vara relativt jämnt fördelad över hela kursen och är tänkt att leda fram till en färdig, användbar, projektplan.

Litteratur

I kursplanen för högskolekursen finns viss litteratur angiven som obligatorisk. Genom videoföreläsningar och PowerPoint-presentationer presenteras de viktigaste delarna av materialet, och för de flesta är detta tillräckligt. Vill man ha en bok finns det flera alternativ – de allra flesta böckerna är mycket likartade, och är relativt lättillgängliga på bibliotek.

För den som vill fördjupa sig i projektledning och inte minst forskningen på området, kommer artiklar och litteraturtips att anges i samband med varje föreläsning.

Examination och betyg

Examination av högskolemodulen sker i två delar. Grunden är att en projektplan tas fram  – och den andra delen är en skriftlig reflektion kring projektledning med utgångspunkt i en specifik frågeställning. Projektplanen skall lämnas in för examination senast måndagen den 23 maj 2011 (instruktioner kring detta kommer att lämnas ut senare) och den skriftliga reflektionen senast måndagen den 30 maj 2011. Båda uppgifterna måste genomföras för att bli godkänd på högskolemomentet; för att erhålla betyget väl godkänd på kursen måste minst en av delarna vara väl godkänd.

Tips på projektledningsböcker

Svensson, Lennart & von Otter, Casten: Projektarbete. Teori och praktik. Med sagan om diamanten som sprängdes. Santérus, 2001

Sahlin, Ingrid m.fl, Projektets paradoxer. Studentlitteratur, 1996

Jansson, Tomas och Ljung, Lennart: Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, 2004

Tonnquist, Bo, Projektledning. Bonnier utbildning, 2004

Wisén, Jan & Lindblom, Börje, Effektivt projektarbete, Norstedts juridik, 2004

Morris, Rick A., Project management that works. 2008 (ebok, Malmö högskola)

Jones, Richard, Project management survival. 2007 (ebok, Malmö högskola)

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.