Offentligt stöd

 

Perspektiv på att söka offentligt stöd

Skulle det vara möjligt att få offentligt stöd för insatserna med att bevara och göra ett kulturarv tillgängligt?

”Värderingen av ett kulturarvsobjekt varierar över tiden, mellan grupper och kategorier inom befolkningen, med utbildningsnivå och med individernas personliga erfarenheter, värderingssystem och ålder. En negativ attityd till att bevara spår från tidigare generationers verksamhet i vår vardagsmiljö kan ofta förändras med ökad kunskap om vad de betyder. Denna skiftande och dynamiska värdering framhölls även i regeringens proposition 1998/99:114; Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål (s. 24).

I museiutredningens betänkande tillskrevs museerna en viktig roll i det sammanhanget: ”Ett museum är en del av samhällets kollektiva minne. Museet samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål om människors kultur och miljö. Det utvecklar kunskap och bjuder upplevelser för alla sinnen. Det är öppet för allmänheten och medverkar i samhällsutvecklingen. Museets syfte är bildning för medborgarna.” (SOU 1994: 51, ”Minne och bildning”, s. 202). Frågan är givetvis vilken roll museerna förmår fylla i dag?”

Sida 17, ”Kulturarvet som resurs för regional utveckling – En kunskapsöversikt”, Riksantikvarieämbetet 2002:1. Ladda ner kunskapsöversikten i sin helhet – länk till pdf

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som har ansvar för kulturarvet. Läs mer på deras hemsida. Riksantikvarieämbetet – länk

Intervju med Tord Berglind:

Debattartikel: ”Sätra brunn – en statlig angelägenhet!”, Jörgen Johansson 2002
Länk till artikeln som bild

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.