#9: Ett ekonomiskt val

 

Uppgift 9: Ett ekonomiskt val

Ofta uppstår oväntade situationer där vi behöver hantera hur vi ska agera. I det här exemplet är det ett ekonomiskt val vi ställs inför.

Instruktioner
 • Läs igenom följande situation.
 • Fundera 5 minuter och svara på de efterföljande frågorna.
Situationen är följande:

Du har de senaste 5 åren arbetat ideellt över 10 timmar i veckan för att bygga upp en organisation med fritidsaktiviteter för barn och unga. Det har varit och är ditt livs passion. Intäkterna utgörs av projektbidrag, donationer och arvoden för uppdrag. I processen har du haft 2 nära samarbetspartners. En av dina kompanjoner och du själv är idag anställd på deltid för organisationen. Att driva en verksamhet som i första hand baseras på projektmedel är en utmaning, och över åren har ni inte kunnat bygga upp något större kapital i verksamheten. Era tillgängliga resurser är därför små. Även om de fasta kostnaderna för verksamheten inte är så stora, är det en tuff uppgift att planera för att betala räkningarna varje månad.

Till er glädje och förvåning etablerade ni för ett år sedan ett samarbete med ett IT-tjänstföretag där de bidrar med medfinansiering på 200 000 kr till ett större projekt som löper över två år. Företaget är växande och ser en möjlighet att profilera sig som ett företag som uppmuntrar till lek och skapande. Det tog flera månader att etablera samarbetet, och du har varit mycket förhoppningsfull. Men, under de första året har det varit svårt att få företaget att föra över medel enligt överenskommelsen. Även om de har betalat, så har det alltid varit mycket sent, och ni har behövt ta personliga kontakter varje gång. Du har mailat, du har ringt, du har faxat, och till slut har de fört över sin del.

Nu har ni precis fått en försenad överföring för de två senaste kvartalen, en betalning på 75 000 kr. Det gör att företaget uppfyller överenskommelsen så här långt. Men, du inser även att de har fört över 25 000 kr för mycket vid den senaste överföringen.

Hur ska du reagera?

1. Vilka är dina/era handlingsalternativ?
Beskriv fördelarna och nackdelarna med olika alternativ.

2. Ta ett beslut för hur du vill agera.

Inlämning

Lägg in ditt svar på It’s Learning eller maila ditt svar till august@glokala.se (max 2 000 tecken inkl blanksteg)

Deadline 14 mars

Uppföljning presenteras 15 mars

(Situationen är inte hämtad från verkligheten men dilemmat bygger på ett verkligt beskrivet exempel från näringslivet.)

Uppgiften som pdf – länk

  2 kommentarer till “#9: Ett ekonomiskt val”

 1. Hej!

  9 svar har hittills kommit in med nyanserade, kloka och kreativa resonemang. Jag listar här de olika handlingsalternativ som har föreslagits och hur besluten ser ut. Längst ner två av de dilemman som har lyfts fram.

  Står sig ditt beslut efter att ha tagit del av fler sätt att resonera?

  Handlingsalternativ (liknande alternativ har slagits ihop och förenklats):

  – Uppmärksamma företaget på den felaktiga överföringen och tillsammans med företaget utvärdera samarbetet, för att nå en bra samarbetsform framåt. Förslag till dialogen med företaget är att behålla 25 000 kr som en buffert.

  Fem har beslutat att agera så!

  – Ringa till företaget och säga att de har fört över för mycket!

  En har beslutat att agera så!

  – Ringa till företaget och fråga varför de har fört över för mycket, var det med avsikt? Kontakten blir också ett bra tillfälle att stämma av kring samarbetet.

  En har beslutat att agera så!

  – Maila till företaget direkt och föreslå att ni behålla de 25 000 kr som en förskottsutbetalning. Samtidigt passa på att skriva om hur tacksamma ni är, och kanske skicka med en länk eller PDF där de kan läsa om det goda arbetet de hjälper till att utföra genom att donera pengar.

  En har beslutat att agera så!

  – Avvakta för att se om företaget hör av sig om den förtida överföringen. Om inget sker skriva ett brev, tacka för att det goda samarbetet och uttrycka glädje över deras generositet och hur stor betydelse den förtidiga utbetalningen har för verksamheten. På detta sätt göra det så svårt som möjligt för företaget att be om att få tillbaka pengarna.

  En har beslutat att agera så!

  – Behålla pengarna och meddela företaget att de kan dra av 25 000 kr på nästa betalning. Berätta om svårigheterna med sena betalningar.

  – Behålla pengarna utan att kommunicera med företaget.
  Förslag att också deponera pengarna på ett särskilt konto, så de inte spenderas, om det visar sig att de ska föras tillbaka.

  – Medvetet agera i god tro, förutsätta att företaget med mening har fört över pengarna i förtid, eftersom det är pengar ni har blivit lovade.

  – Betala tillbaka pengarna direkt och meddela företaget, för att visa på ett rättspatos och för att öka organisationens förtroende.

  – Kontakta företaget och låta dem ta beslutet om vad som ska göras med den felaktiga överföringen.

  Handlingsalternativ i ett längre perspektiv:

  – Att hitta finansiering från fler håll för att minska beroendet.

  Dilemman:

  Finns det en risk att hamna i underläge i den här typen av samarbete med en stor aktör? Är det en risk att den andra parten i samarbetet känner sig trängd när kritik kommer upp?

  Att ha ekonomi för att sköta löneutbetalningarna varje månad är en viktig grund. Om organisationen för att klara månadens löneutbetalningar är beroende av de 25 000 kronorna från företaget, hur påverkar det handlingsutrymmet?

  • Jag tror absolut det finns risk att hamna i underläge mot en stor aktör, jag tänker att det är fråga om makt. Organisationen blir väldigt beroende av den aktör som ska bistå med pengar. Beroende på vem den andra parten är så kan den också reagera med att känna sig trängd när kritik kommer. eller så kan de vara ödmjuka och ha förståelse att det är svårt.. Jag håller nog kvar med mitt val fastän jag tyckte det var väldigt svårt att välja.. Jag tror att det finns flera möjliga vägar. att skriva ett brev och uttrycka glädje över generositeten var en väldigt smart idé. Det blir ju väldigt svårt att säga att pengarna ska skickas tillbaka, och om de gör de skulle jag omvärdera samarbetet rejält.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.