#11: Projekt- /verksamhets- /affärsplan

 

Om högskoledelen och uppgifterna 11 och 12 – översikt som pdf

Uppgift 11: Projektplan / verksamhetsplan / affärsplan

Här är uppgiften att ta fram en sådan för en verksamhet – det kan vara en verksamhet du vill starta eller håller på att starta. Tänk utifrån att det är skarpt läge – dvs den tänkte läsaren är en viktig intressent (partner?) eller någon som kan investera eller bidra med resurser. I princip skall den vara klar att skicka in! Om du själv inte har ambitionen att starta något, får du naturligtvis ”hitta på” ett projekt eller annan verksamhet som skall startas upp eller utvecklas. Men kraven på relevans och god underbyggnad är samma.

Om du väljer att skriva en projektplan, finns det material/stöd i föreläsningen från 30 augusti (modul 1); väljer du en affärsplan/verksamhetsplan finns det i föreläsningen från 4 april (modul 4). Givetvis får ni också ge er ut på det vida fält (google) där det finns mängder av ytterligare modeller/figurer och tips.
(ex: http://thesocialbusiness.typepad.com/social_business_plans/2007/01/our_social_busi.html)

Planen bör inledas med en kort sammanfattning (max ½ sida) – som syftar till att ge en klar bild av vad planen handlar om och att skapa ett intresse för att läsa vidare.

Handledning, digital verkstad: Vi har planerat in tid 26 april kl 19-21 för en digital verkstad, då  du kan lyfta frågor, få feedback eller bolla ideer om uppgiften.

Fortsatt möjlighet till handledning finns också i arbetet med uppgiften. I forumet för handledning på It’s Learning finns möjlighet att lyfta frågor och att ladda upp dokument. Du kan också gärna maila till August eller Fredrik.

Måndagen 9 maj finns en ny möjlighet att få handledning direkt via text/ljudchatt. För  detta finns fyra tider, maila till August om du/ni vill boka in er på  en tid. Om behovet är större ordnar vi med fler tillfällen!

 • 19.00-19.30
 • 19.30-20.00
 • 20.00-20.30
 • 20.30-20.00

Bedömningskriterier:

 • Begreppsanvändning/begreppsförståelse
 • Sammanhang (att de olika delarna av arbetet hänger samman och skapar en helhet)
 • Övertygande / engagerande

Omfattning: ca 8-20 sid. Mer är inte nödvändigtvis bättre; figurer och illustrationer kan vara bra för att illustrera hur man tänker sig att saker skall fungera. (ex. organisation)

Inlämning: Senast måndagen den 9 maj 2011, på It’s learning eller till august@glokala.se.

//

Om högskoledelen

Som ni vet är en kurs från Malmö högskola, Introduktion till projektledning, integrerad i utbildningen. Kursen motsvarar 7,5 hp.

Alla som är antagna och har genomfört folkhögskolekursen kan få högskolepoängen, oavsett om man har högskolebehörighet eller inte.

Examination av högskoledelen sker i två delar. Första delen är att en projekt/verksamhets/affärsplan tas fram – och den andra delen är en reflektion kring projektledning med utgångspunkt i specifika fall/frågeställningar. Projektplanen skall lämnas in för examination senast måndagen den 9 maj 2011 och den skriftliga reflektionen senast måndagen den 30 maj 2011. Inlämning sker på avsedd plats på It’s learning, eller via mail till august@glokala.se.

Båda uppgifterna måste genomföras för att bli godkänd på högskolemomentet; för att erhålla betyget väl godkänd på kursen måste minst en av delarna vara väl godkänd.

Observera att det också alltid finns en “uppsamlingsomgång” i augusti om ni känner att ni inte hinner med “högskoleuppgiften” just nu.

För båda uppgifterna gäller:

 • Försättsblad med titel, namn och personnummer samt datum och kursnamn (Introduktion till projektledning, OL108A) och ”Glokala folkhögskolan”.
 • Att ni anger referenser/noter.
 • Sidnumrering
 • Lista på referenser/litteratur (sist i arbetet)

//

Gruppindelning för respons, uppgift 11 – Projekt-/Verksamhet-/Affärsplan

Här följer en indelning för kommentarer och respons till uppgift 11. Alla i kursen finns med i en av grupperna, även om man inte har lämnat in en uppgift ännu. Tanken är alltså att var och en ger feedback till de andra i gruppen som har kommit in med en uppgift.

Hur:
Ta del av planerna och lägg in dina kommentarer som svar på sidan ”Respons # 11: Projekt-/verksamhets-/affärsplan” (It’s Learning). Om du har några svårigheter att komma in på It’s Learning – maila till August!

Två förslag till frågor att utgå ifrån i feedbacken:
– Vilka är dina reaktioner på planen? Styrkor, svagheter?
– Vad skulle kunna vara intressant att utveckla vidare eller förtydliga?
Kommentarer ger både värdefull respons och du har själv stor nytta av att reflektera över andras planer. Tänk på att lyfta fram det du ser som positivt och att ge konstruktiva förslag.
Fredriks föreläsning och powerpoint är ett underlag som du kan gå tillbaka till och tänka utifrån, de finns under fliken 4 april.

Givetvis är det fritt fram att ge feedback, skriva kommentarer till alla!
August och Fredrik kommer också ge kommentarer i forumet.

Till er som inte har lämnat in uppgiften ännu: Om du kommer in med uppgiften den här veckan hinner den komma med i feedback-processen.

Deadline för respons: Söndag 22 maj.

Grupp 1:
Cinna
Frida
Patrik
Mahnoush
Zandra
Sophy
Henriette
Karolina B (född 1984)
Gonzalo

Grupp 2:
Anna W
Maria
Jenny
Alexandra
Hannah
Karin
Evelyne
Karolina B (född 1991)
Sokol

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.