#12: Reflektion kring projektledning

 

Om högskoledelen och uppgifterna 11 och 12 – översikt som pdf

Uppgift 12: Reflektion kring projektledning

Uppgiften här är att diskutera/reflektera kring projektledning utifrån några fall/frågeställningar/ämnen. Välj två (valfria) av dessa. Omfattning: Ca 2-4 sidor per fråga.

Frågeställningar/ämnen:

 • I ditt projekt har du totalt åtta partners. Vilka problem kan uppstå med så många partners och vad kan vara viktigt att tänka på?

 • Du har blivit utsedd till projektledare för ett arbetsmarknadsprojekt och i vad som beskrivs för dig som ett “invandartätt område”. Vilka frågor ser du som viktigast för planering av projektet och rekrytering av projektmedlemmar?

 • I ditt projekt ingår både företag, en kommunal förvaltning och minst en ideell organisation. Vilka utmaningar ser du och vilka är de viktigaste faktorerna för framgång, enligt dig?

 • Du driver ett projekt som riktar sig till tjejer 18-25 år, med syfte att få dem att intressera sig för möjligheten att starta egna färetag när de är färdiga med sin utbildning. Bland dina projektmål står det att du skall nå ut till minst 500 tjejer under vårterminen 2012. Du har dock inte så mycket pengar, utan projektägaren (Malmö stad) har åtagit sig att ordna lokaler samt trycka upp infomaterial utan kostnad. Hur gör du för att nå ut – och vilka fördelar/begränsningar finns det med de strategier du väljer?

 • Din organisation “AAA” (ideell förening) skall starta och vara projektägare för ett flerårigt projekt som skall genomföras i samverkan med två andra ideella föreningar. Vilka bör ingå i styrgruppen? Vilka fördelar/nackdelar kan det innebära om projektledaren har en bakgrund inom “AAA”?

 • Du tar över som projektledare i ett projekt där de övriga medlemmarna i projektgruppen ger intryck av att tycka att projektet är hopplöst och sakna motivation. Själv tycker du att det verkar jättespännande! Hur kan man gå till väga för att skapa förnyat engagemang?

Bedömningskriterier på denna uppgift:

 • Begreppsanvändning/begreppsförståelse
 • Förmåga till kritisk analys och diskussion

 • Sammanhang/övertygande argumentation

Inlämning: Senast måndagen den 30 maj 2011, på It’s learning eller till august@glokala.se.

//

Om högskoledelen

Som ni vet är en kurs från Malmö högskola, Introduktion till projektledning, integrerad i utbildningen. Kursen motsvarar 7,5 hp.

Alla som är antagna och har genomfört folkhögskolekursen kan få högskolepoängen, oavsett om man har högskolebehörighet eller inte.

Examination av högskoledelen sker i två delar. Första delen är att en projekt/verksamhets/affärsplan tas fram – och den andra delen är en reflektion kring projektledning med utgångspunkt i specifika fall/frågeställningar. Projektplanen skall lämnas in för examination senast måndagen den 9 maj 2011 och den skriftliga reflektionen senast måndagen den 30 maj 2011. Inlämning sker på avsedd plats på It’s learning, eller via mail till august@glokala.se.

Båda uppgifterna måste genomföras för att bli godkänd på högskolemomentet; för att erhålla betyget väl godkänd på kursen måste minst en av delarna vara väl godkänd.

Observera att det också alltid finns en “uppsamlingsomgång” i augusti om ni känner att ni inte hinner med “högskoleuppgiften” just nu.

För båda uppgifterna gäller:

 • Försättsblad med titel, namn och personnummer samt datum och kursnamn (Introduktion till projektledning, OL108A) och ”Glokala folkhögskolan”.
 • Att ni anger referenser/noter.
 • Sidnumrering
 • Lista på referenser/litteratur (sist i arbetet)

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.