mar 022011
 

Stöd oss i produktionen av en handbok som stöttar sociala entreprenörer i deras strävan att planera för och driva ett hållbart företag!

Det är inte enkelt att starta ett företag och förverkliga en affärsidé, och ännu svårare är det för den vill bli en social entreprenör. Till stor del därför att sociala entreprenörer utmanar gängse normer och sätt att göra affärer, och vägrar bidra till traditionella arbetsformer som tär på människor och jordens resurser.

De unika utmaningar som en social entreprenör står inför kräver därför nya angreppssätt när det gäller företagets affärsutveckling, finansiering, marknadsföring och försäljning. Något som vi har fördjupat oss inom och nu vill dela med oss av.

Vi vill ta fram en handbok som är särskilt utformat för sociala entreprenörer.”

Läs mer om initiativet från Hjärna.hjärta.cash – länk

De använder Funded By Me, en tjänst som precis har startat.

feb 282011
 

Modeller för crowd funding utforskas även i Spanien:

GOTEO is a digital platform conceived to build a network for the production, micro-financing and distribution of resources for creative-oriented enterprises or individuals, and for the development of social, cultural, educative and tech projects aimed at strengthening the commons.”

Och årligen arrangeras Free Culture Forum, där frågor om konstnärers skapande, upphovsrättigheter och digitala möjligheter bryts med varandra.
Nyligen har samarbetet gett upphov till en ”How-To manual for Sustainable Creativity”. Med flera intressanta frågor och perspektiv på deltagande former för skapande.