mar 212011
 

”Detta är en inbjudan till dig som är aktiv medborgare, som enskild person, i ideell förening och/eller i något projekt med koppling till Södra Innerstaden, Sofielund eller Seved. Vi som bjuder in dig är aktiva inom lokala medier på Sofielund och har ett antal plattformar som vi förfogar över (tv, tidningar, magasin, digitala plattformar och radio). Vi möts sedan ett par år regelbundet för att vidareutveckla och ta tillvara på röster och krafter som finns lokalt, för att vidareförmedla dem i våra respektive kanaler.

Den 1e april kl. 10-12 hoppas vi att du/ni har möjlighet att träffa oss för att lyssna av om vår strävan att erbjuda er utrymme i våra mediekanaler är av intresse för er. Vill ni sprida era röster, aktiviteter och informera om era verksamheter så är detta ett gyllene tillfälle. Continue reading »