apr 072011
 

Foto: Medea

En inkubator för social innovation i Malmö? Centrum för Publikt Entreprenörskap är en av aktörerna som har varit med i workshops den senaste tiden som Medea processleder, där denna fråga utforskas:

”För det behövs fler forum – platser där kreativa människor med samhällsnyttiga idéer kan mötas och utvecklas och vi hoppas att en inkubator för sociala innovationer kan bli en sån kraft i Malmö och Skåne.”

http://www.publiktentreprenorskap.se/2011/04/nytt-initiativ-for-att-skapa-inkubator-for-social-innovation/

Läs mer på Medeas blogg: Hur kan en inkubator för social innovation se ut?

mar 212011
 

”Detta är en inbjudan till dig som är aktiv medborgare, som enskild person, i ideell förening och/eller i något projekt med koppling till Södra Innerstaden, Sofielund eller Seved. Vi som bjuder in dig är aktiva inom lokala medier på Sofielund och har ett antal plattformar som vi förfogar över (tv, tidningar, magasin, digitala plattformar och radio). Vi möts sedan ett par år regelbundet för att vidareutveckla och ta tillvara på röster och krafter som finns lokalt, för att vidareförmedla dem i våra respektive kanaler.

Den 1e april kl. 10-12 hoppas vi att du/ni har möjlighet att träffa oss för att lyssna av om vår strävan att erbjuda er utrymme i våra mediekanaler är av intresse för er. Vill ni sprida era röster, aktiviteter och informera om era verksamheter så är detta ett gyllene tillfälle. Continue reading »

nov 302010
 

I en debattartikel skriver Anders Rubin, Carl Mossfeldt och Luciano Astudillo om möjligheterna att använda renovering av miljonprogramsområden som en katalysator för social utveckling:

”Återigen ställs Sverige därmed inför ett samhällsbyggarprojekt av historiska proportioner. De frågor vi måste ställa är vilka sociala, ekonomiska och ekologiska utmaningar framtidens boendemiljöer skall möta, samt hur vi i dagens långt mer fragmenterade och komplexa verklighet förmår ta samma samlande krafttag som för fyrtio år sedan.

Med rätt anslag vilar i den förestående renoveringen en historisk möjlighet till nationell förnyelse. Upp emot trettiotusen arbetstillfällen årligen skulle kunna skapas i områden som idag har Sveriges högsta arbetslöshet.”
Malmö kan ta täten, Sydsvenskan 2010-11-30

sep 142010
 

Bilder från internatet i Malmö 6 – 7 september 2010: