sep 162010
 

Videosändning från föreläsning med Jerr Boschee på Malmö högskola 16 september 2010:

Intervju efter föreläsningen, Elin Dagerbo möter Jerr Boschee. What is a social enterprise?

Videosändning från Centrum för Publikt Entreprenörskap