apr 152011
 

Foto: Nadja, Social Scientists Without Borders - Västra Götaland

8 april var vi några från kursen som med många andra besökte seminariet ”Social capital – Investment in meaning and money” i Göteborg.

Under seminariet presenterade sig några exempel på sociala entreprenörer (Allwin och BUV Ghana) men det handlade också om utvecklingsprojekt med kommunen som drivande aktör.

”You could do different things with this fish”
är ett citat från Johanna MacTaggart som dröjer sig kvar hos mig. Hon är koordinator för biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Tre kommuner vid Vänern bildar tillsammans utvecklingsarbetet med hållbarhet i detta område; Lidköping, Götene och Mariestad. De försöker bland annat utveckla den lokala hållbara ekonomin, och här är fisketraditionerna och nya sätt att hantera råvaror en del.
Johanna skriver mer om deras arbete i biosfärområdet i en krönika på samhallsentreprenor.se: ”Biosfärområden som arena för samhällsentreprenörskap” – länk

Rosa Lee Harden charmar publiken och bjuder in till Socap Europe

Henrik på House of Win-Win

”Investerare börjar kunna bedöma den här typen av verksamheter”
menade Rosa Lee Harden och Kevin Jones som passade på att introducera idéerna bakom ”impact investing” och bjöd in till konferensen Socap Europe i brytet mellan maj och juni i Amsterdam.

Guidning hos House of Win-Win
Lite senare gick vi vidare och fick en väldigt fin introduktion till House of Win-Win och rundvisning med Henrik som håller ihop huset!

/August

Continue reading »