feb 282011
 

Modeller för crowd funding utforskas även i Spanien:

GOTEO is a digital platform conceived to build a network for the production, micro-financing and distribution of resources for creative-oriented enterprises or individuals, and for the development of social, cultural, educative and tech projects aimed at strengthening the commons.”

Och årligen arrangeras Free Culture Forum, där frågor om konstnärers skapande, upphovsrättigheter och digitala möjligheter bryts med varandra.
Nyligen har samarbetet gett upphov till en ”How-To manual for Sustainable Creativity”. Med flera intressanta frågor och perspektiv på deltagande former för skapande.